Stichting

Climate Tipping Points

Stichting Climate Tipping Points heeft als doel om klimaat- en ecologische ontwrichting af te remmen door campagnegroepen te ondersteunen die elk op hun eigen manier bijdragen aan social tipping point (maatschappelijk kantelpunt).

wie zijn de stichting

Stichting Climate Tipping Points is de rechtspersoon

voor drie groepen die campagne voeren voor een gezonde, veilige en rechtvaardige toekomst.

Reclame Fossielvrij

Reclame Fossielvrij strijdt voor een verbod op fossiele reclame in Nederland en de EU.

www.reclamefossielvrij.nl

Den Haag Fossielvrij

Den Haag Fossielvrij wil de stad Den Haag los krijgen van fossiele brandstof.

www.denhaagfossielvrij.nl

Social Tipping point coalitie

De STPC stimuleert om te bouwen aan een kantelpunt.

www.socialtippingpointcoalitie.nl

Officiële omschrijving

Stichting Climate Tipping Points stelt zich tot doel om ten behoeve van huidige en toekomstige generaties in Nederland:

het leven en de gezondheid van mensen, andere diersoorten en planten te beschermen tegen de bedreigingen van klimaatverandering door op lokaal, regionaal en landelijk niveau bij te dragen aan een sneeuwbaleffect in de samenleving dat ervoor zorgt dat de verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomt dat er nog meer tipping points in het klimaatsysteem worden bereikt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door op lokaal, nationaal en/of internationaal niveau een versnelling van de maatschappelijke transitie en de energietransitie teweeg te brengen die nodig is om de opwarming van de aarde en de ecologische crises als gevolg daarvan zoveel mogelijk te beperken door

a) te bouwen aan een rechtvaardige, veilige, schone en gezonde samenleving die floreert binnen de planetaire grenzen en

b) de krachten die de klimaatcrisis in stand houden en verergeren – zoals maar niet beperkt tot de fossiele industrie en andere industrieën die een negatieve invloed hebben op het klimaat, het leefomgeving en de gezondheid en levens van mensen, andere dieren en planten – te bestrijden, binnen de mogelijkheden van de wet.

Versterk onze campagnes met een donatie

Wij zijn een ANBI-stichting